Tag Archives: cisco

‘Güvenlikte en büyük zorluk karmaşıklıkla mücadele’

Cisco, 13 ülkeden 2800 güvenlik profesyoneliyle görüşülerek gerçekleştirilen ve bu profesyonellerin güvenlikle ilgili durum ve duruşlarını irdeleyen CISO Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu’nun altıncısının sonuçlarını yayımladı. Rapor, 2020 için siber güvenlikle ilgili dikkate alınacak konuları kapsıyor.Dijital dönüşüm, BT ve güvenlik yöneticilerinin yenilik yapması ve rekabette avantaj sağlaması için bir fırsat olmaya devam …

Read More »